داروخانه آنلاین

جهت خرید اینترنتی ردکولد دایا از سایت های معتبر و مورد تایید این مرکز که دارای مجوز فروش دارو از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می باشند که نام و آدرس های وب سایت آن ذکر شده است اقدام کنید.

 

همچنین جهت اطلاع از مراکز فروش رد کولد در داروخانه ها می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

خرید از سایت دارو کالا- تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
رد کولد دایادارو
خرید از سایت جوردارواصفهان

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
 •  
رد کولد دایادارو
خرید از سایت تلفارما تهران- ارسال به سیستان بلوچستان رایگان

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
رد کولد دایادارو
خرید از سایت بهشت درمان - تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان 
رد کولد دایادارو
خرید از سایت دکتر لوکس - تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان

--

رد کولد دایادارو
خرید از سایت داروبیار

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
 •  

--

رد کولد دایادارو
خرید از سایت روشا- البرز

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان

 

رد کولد دایادارو
خرید از سایت دارو کالا البرز - 

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
شربت رد کولد
خرید از سایت دارو کدهتهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
خرید از سایت ثابت فارما- شیراز

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
خرید از سایت دارو یاب- تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
خرید از سایت داروخانه صاحبقرانیه- تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
خرید از سایت داروخانه مهتاطب- تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
خرید از سایت داروخانه پارسین- تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
رد کولد دایادارو
خرید از سایت دارو کالا - تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان

 

شربت رد کولد
خرید از سایت دارو کدهتهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
خرید از سایت ثابت فارما- شیراز

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
خرید از سایت دارو یاب- تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
خرید از سایت داروخانه صاحبقرانیه- تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
خرید از سایت داروخانه مهتاطب- تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان
خرید از سایت داروخانه پارسین- تهران

شربت ردکولد دایا

کد بهداشت : 30
قیمت : 27,000 تومان
ویژگی‌های مهم شربت رد کولد دایا
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری از بیماری ویروسی
 • جلوگیری از افزایش قدرت باکتری
 • ضد سرفه، ضد تب، کاهش علائم سرماخوردگی
 • اثرات ویژه ضد ویروسی، آنتی اکسیدان