تا حدود نيم قرن پـيش گياهـان يكـي از اساسي­ ترين منابع توليد دارو بودند و پس از آن با پيشرفت شيمي آلي و تلاش در جهـت سـنتز مولكول هـاي پيچيـده دارويي، بيشتر مواد دارويي به طور مصنوعي تهيـه گرديـد، اما در چند دهه اخير با مشـاهده اثـرات جـانبي داروهـاي ساخت بشر، نهضت بازگشت به مصـرف گياهـان دارويـي و داروهای گیاهی و طبیعی كـه به دست فراموشـي سـپرده شـده بـود، دوبـاره فعـال شـد. به طوريكه قرن بيست و يكم را مي­تـوان قـرن اسـتفاده و مطالعه فرآورده ­های طبیعی نام نهاد. شربت ردکولد شرکت دایا اکسیری ست از دامان طبیعت که از عصاره ی دو گیاه بسیار پر خاصیت عناب و شیرین بیان تهیه شده است. ریشه ی شیرین بیان که در زمره ی قدیمی ترین گیاهان دارویی قرار می گیرد از گیاهی با نام علمی Glycyrrhiza glabra بدست می آید. عناب نیز میوه ای با خاصیت درمانی فوق العاده با نام علمی Ziziphus jujuba می باشد که سرشار از ترکیباتی همچون انواع فلاوینوئیدهای ضروری، پلی ساکاریدها ، ویتامین C و تری ترپنیک اسید می باشد. عناب و شیرین بیان هر کدام به نوبه ی خود بر اساس مطالعات گسترده ی سلولی، حیوانی و انسانی اثرات شایان توجهی را در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها همچون انواع عفونت های ویروسی و باکتریایی از خود نشان داده اند. در بخش مقالات این سایت به مستنداتی از خواص این دو گیاه درمانی که  در شربت ردکولد موجود هستند خواهیم پرداخت.

ردکولد دایا دارو